Pavel Šanda
autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, revizní technik spalinových cest
člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
člen Společenstva kominíků České republiky
Get Adobe Flash player
Kontakt
Komárov 63 - Vítězná
Dvůr Králové nad Labem
544 01
sandap@volny.cz
tel/fax 499 395 016 mob 602 327 650
 
ZOBRAZIT NA MAPĚ
 
Komínářství a šamotářství
 • Provádění prohlídek – posudky a revize komínů ze stavebně technického průzkumu dle požadavků ČSN EN 13084-1 Volně stojící průmyslové komíny-Část 1: Všeobecné požadavky, revize překážkového osvětlení a revize hromosvodu
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Zkoušení stavebních hmot a konstrukcí
 • Zkoušení vlastností betonů a jeho složek
 • Sanace a rekonstrukce dříků komínů všech typů a konstrukcí
 • Měření korozních úbytků ocelových komínů ultrazvukovým tloušťkoměrem
 • Demolice komínů postupným rozebíráním
 • Provedení reklamy včetně návrhů
 •  
  Kominictví
 • Revize, kontroly, čištění spalinových cest a komínů dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.
 • Výpočty, návrhy a stavby komínů
 • Frézování, vložkování a opravy komínů
 • Prohlídky inspekční kamerou, měření tahu a teploty spalin
 •  
  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Provádění speciálních stavebních prací ve výškách dle NV 362/2005 a směrnice 2001/45/ES
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Zkoušení stavebních hmot a konstrukcí
 • Zkoušení vlastností betonu a jeho složek
 • Sanace železobetonových konstrukcí
 •  
  CERTIFIKÁTY

  Osvědčení o autorizaci č. 0601114

  Certifikát odbornosti vydaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavbě

  Osvědčení o získání profesní kvalifikace Kominík - Revizní technik spalinových cest (36-024-H)

  Osvědčení „Zkoušení vlastností betonu a jeho složek“ č.j.:KÚ-120068J-TK-6

  Osvědčení „Zkoušení stavebních hmot a konstrukcí“ č.j.: KÚ-06152-06-TK

  Osvědčení „Odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách“ e.č.:ALP/050/1200

  Osvědčení: „Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí I“ č.j.: 13-001K-103-2013

  Osvědčení: „Vady a poruchy staveb – poučení z chyb I“ č.j.: 13-001K-150-2013
       
  Certifikát: Potvrzení o absolvování semináře „Prováděcí předpisy pro výrobce ocelových konstrukcí      
   
  Reference (pdf)
  Dokumentace opravy (cihelna Slavonín) (pdf)
  Sanace želbet. komínu (Precheza a.s. Přerov, provoz kyseliny sírové) (pdf)
   
    Pavel Šanda | email: sandap@volny.cz | mobilní telefon: 602 327 650 | tel/fax 499 395 016 V roce 2011 vytvořil Petr Menzel.